Створити договір

Задля отримання матеріальної вигоди, набуття матеріальних і нематеріальних прав чи зобов’язань інших осіб, на свою користь, нам необхідно знати, що таке договір і як укладати його правильно.

Підготовка договору - це юридичне мистецтво

Мистецтво укладати договір одне з найнеобхідніших у нашому житті й від того, як добре ми це робимо залежить сама якість нашого існування у сучасному інформаційному суспільстві, тому, що ми живемо у світі правовідносин в яких кожен з нас щоденно бере безпосередню участь.

Купуючи продукти, сплачуючи рахунки, працюючи та навіть просто існуючи ми наділяємось певними правами та обов’язками. Так, ми зобов’язані дотримуватись встановлених правил поведінки соціуму, а взамін отримуємо права для взаємодії з ним. І одним із таких є право укладати договір!

Створення договору

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. По суті, це правовий документ, де сторони визначаються з основними правами та обов’язками, предметом чи метою угоди та іншими істотними умовами. Укладання договору починається з «оферти» (пропозиції) та прийняття пропозиції, яке називається «акцептом» (згодою).

Форма договору

Форма укладання угоди може бути будь-яка, якщо вимоги щодо форми окремого договору прямо не встановлені законом. Цивільний кодекс України передбачає такі форми договору:

 • Усна;
 • Письмова;
 • Нотаріально посвідчена.

Типи договорів

Типи договорів, відповідно до Цивільного кодексу України, бувають наступними:

 • Публічний договір – договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.
 • Договір приєднання – договір, умови якого встановлені однією зі сторін. Друга сторона може тільки приєднатись.
 • Попередній договір – договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку укласти основний договір на умовах, встановлених цим договором.
 • Договір на користь третьої особи – договір, в якому боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої особи.

Класифікація договорів

В залежності від критерію поділу договори класифікують на наступні групи:

 • Односторонні – в одної сторони лише права, а в іншої лише обов'язки;
 • Двосторонні – правами й обов'язками наділені обидві сторони;
 • Багатосторонні – укладаються більш як між двома сторонами;
 • Загальні – формування договору в порядку, визначеному статтями Цивільного Кодексу України;
 • Спеціальні – порядок передбачає укладення договорів, які мають свої особливості й залежить від способів укладення договору;
 • Судові – порядок укладення договору є окремою стадією, що регулюється спільно матеріальними й процесуальними нормами законодавства, але волевиявлення сторін затверджується судовим рішенням та вступає в дію з моменту набрання чинності самого рішення суду;
 • Неконкурентні – спосіб укладення договору передбачає визначений суб'єктний склад майбутнього договору, що підтверджується адресуванням оферти конкретному суб'єкту;
 • Конкурентні – укладається з переможцем за результатами проведення різного роду торгів (аукціонів, конкурсів);
 • Договори укладені на основі вільного волевиявлення;
 • Договори укладені в обов’язковому порядку.

Умови договору

Умови договору – це окремі положення договору, в яких зазначені права та обов'язки сторін:

 • Істотні – умови, без погодження яких договір взагалі не вважається укладеним;
 • Звичайні – умови, які традиційно або за звичаєм включають в договір;
 • Випадкові – умови, які не передбачаються даним видом договору, але внесені в договір за погодженням сторін.

Реквізити договору

 • Найменування документу. Виходить зі сфери правовідносин в якій укладається дана домовленість з використанням термінології, що передбачена чинним законодавством (договір, угода, контракт про …);
 • Дата та місце укладення. Місце укладення договору визначається місцем проживанням фізичної особи (місце реєстрації) чи місцем перебування юридичної особи (місцезнаходження згідно з відомостями ЄДР). Щодо дати укладання договору, слід зазначити, що угода вважається чинною з дати та з моменту узгодження усіх істотних умов та її підписання сторонами;
 • Номер. Будь-який порядковий номер (проставляється виключно для зручності обліку);
 • Заголовки. Найменування розділів правочину, що надають йому логічну та чітку структуру;
 • Текст. Основний текст у якому прописуються усі істотні умови угоди;
 • Підписи та печатки сторін. 

Структура договору

Після визначення форми договору його класифікації, типу, умов та реквізитів можна розпочинати розробляти текст його тіла, що складається з нижченаведеної структури.

Вступна частина договору

Вступна частина (преамбула) договору має містити дані про сторін:

 • Якщо йдеться про фізичну особу – вказується ПІБ, ідентифікаційний номер, паспортні дані, місце проживання;
 • Для юридичних осіб – повне найменування згідно з відомостями ЄДР. ЄДРПОУ (ідентифікаційний код юридичної особи), адреса місцезнаходження, відомості про особу яка представляє юридичну особу (посада + ПІБ) та документ на підставі якого така особа діє (статут, довіреність, протокол тощо);
 • Щодо фізичних осіб-підприємців – повне найменування (ПІБ) та повноваження за КВЕД (КВЕД – вид діяльності підприємця). ФОП не може діяти відповідно до статуту, а лише від власного імені, тому документ, який можна заначити – виписка з ЄДР.

Предмет договору

Предмет договору – це безпосередня ціль задля якої укладається договір. Тому дуже важливо правильно і чітко визначити цей пункт.

Права та обов’язки сторін

Перелік прав та обов`язків для кожної зі Сторін договору прописуються максимально детально та чітко задля спільного дотримання усіх умов угоди.

Відповідальність сторін

Цей пункт передбачає можливі штрафні санкції та відповідальність кожної зі Сторін за умови недотримання істотних умов договору.

Термін дії договору

Проміжок часу або конкретна дата сплину якого або з настання якої повинні бути виконані усі умови угоди;

Ціна договору та порядок взаєморозрахунків сторін

Ціна укладання угоди та порядок розрахунків між сторонами в чіткій послідовності та точному числовому розміру.

Умови припинення дії договору та дострокового розірвання

Часто такі умови не передбачаються в угодах і, як результат, наслідки дострокового розірвання теж не прописані. У випадку таких негативних подій можливі довгі суперечки та судові засідання, що можуть і не привести сторін до консенсусу. Тому дуже важливо наголошувати та прописувати відповідальність сторін у випадку таких обставин.

Порядок вирішення суперечок

Цей пункт переважно містять зовнішньоекономічні договори. Він визначає законодавство тієї країни, що буде застосовуватись для визначення відповідності угоди нормам права, а також суд країни де буде розглядатися спір, якщо такий виникне між сторонами.

Форс-мажорні обставини

Типові умови, що вказуються згідно з законодавством, однак у світлі останніх подій (війна, епідемія, катастрофи) зарекомендували себе як необхідні пункти угод для свого правового захисту.

Конфіденційність

Умови, що зазначають таємність інформації, щодо предмету договору та вказують відповідальність сторін у разі її розголошення.

Додаткові умови/інші умови прикінцеві положення

Це положення, що не належать до основних пунктів, але регулюють відносини між сторонами.

Реквізити та підписи сторін

Пункт в якому сторони зазначають свої дані для проведення розрахунків та підтвердження своєї особистості (ПІБ, паспортні дані, ІНН/ЄДРПОУ, контакти, банківські реквізити, підписи сторін).

Замовити юридичні послуги

Не відкладайте проблеми, зверніться за послугами до професійного юриста, який може зберегти не тільки гроші, але й Ваш час. Щоб замовити юридичні послуги заповнюйте спеціальну форму з описом питання на сайті!

Потрібна консультація юриста?

Заповніть форму і ми зв’яжемося з Вами
найближчим часом
Консультація
youtube icon telegram icon telegram icon